Släktforskning Genealogy *

Lars Sjöqvist

Om du hittar något som kan intressera eller har någon kommentar så skicka till:

genealogy@sjoqvist.net

Senast uppdaterad:2015-11-06 10:19

Örebro län

Västmanlands län

Skaraborgs län

Östergötlands län

Södermanlands län

USA

Gustaf Sjöqvist 
Öja & Västermo Södermanland, Vinön Närke
Södra Bäckatorp Vena Närke
MAXE (Skaraborgs län)

Tillberg Östergötland
Jöns Tillbergs stamtavla
Marcus Tillbergs stamtavla
Maria Mollenias antavla
Hans Silvius stamtavla

Glanshammar (Örebro län) anor

Adel: Reenhielm och Böllja m.m.
Morbror Nils Harry Agaton Wijk

Götlunda (Västmanlands län) och Lillkyrka (Örebro län) anor
Gryt (Östergötlands län) anor

Örebro län
Östergötlands län

(mfm) Johanna Sophia Tillberg & (mff) Erik Andersson Wik

f. 5/1 1838 Glanshammar Närke & f. 31/5 1840 Glanshammar Närke

Glanshammar anor

Församlingar:

Emigranter till Amerika, emigrants to USA:


Västmanlands län
Örebro län

(mmm) Johanna Matilda Andersdotter & (mmf) Carl Anders Andersson

f. 13/6 1852 Lillkyrka Örebro län & f. 25/3 1850 Götlunda Västmanlands län

Götlunda och Lillkyrka anor

Församlingar:

Emigranter till Amerika, emigrants to USA:


Södermanlands län
Örebro län

Skaraborgs län

(ffm) Augusta Maxe & (fff) Gustav Sjöqvist Gustavsson

f. 16/10 1867 Hova Västergötland & f. 5/4 1857 Öja Södermanland

Mina MAXE-anor

Församlingar:

Emigranter till Amerika, emigrants to USA:


Östergötlands län

(fmf) Nils Fredrik Vester & (fmm) Elin Charlotta Andersson

f. 3/6 1857 Gryt Östergötland & f. 29/9 1869 Skällvik Östergötland

Gryt anor

Församlingar: