genealogy@sjoqvist.net

mf mf ff ff
Jöns Tillberg Thoresson

Född omkr. 1641
Borgare i Vadstena. Levde  i Ångermanland 1678 och 1680 enl. Linköping stifts herdaminne.
Levde 1694 & 1695 i Medevi Västra Ny(E).
Levde 1695-1709 i Vadstena(E)
Död 1710-02-25 Vadstena(E)

Gift andra gången 1695-06-16 i Vadstena med Anna Svensdotter död 1725-05-28 i Vadstena(E).

Jöns Tillbergs barn (i första äktenskapet): 

Petrus Johannis Tillberg

Komminister. född 1678 i Ångermanland död 1748-12-13 Väversunda(E)
Gift första gången 1707 med Maria Carlsdotter Corylander född omkr 1679 död 1738-02-24 i Väversunda(E).
Gift andra gången med 1738-10-31 med Anna Ashling död 1750.


Linköping stifts herdaminne (Håhl) sid 316 Roglösa och Wäfversunda, Comministrar: 8. PETRUS JOHANNIS TILLBERG född 1678 i Ångermanland Fadren Borgare i Wadstena. Student i Lund 1704. Prestvigd 1710. Adjunct i Christberg. Comminister här 1710. + d. 13 Dec. 1748. Skall haft en ovanlig styrka, och kallas i Domcapit. prot. d. 18 Julii 1722, "en ostyrig man ,"som väl behöfde att hafva en driftig Pastor till förman. 

mf mf ff f
Marcus Joannis Tillberg

Komminister i Viby. född 1680-01-03 i Ångermanland.  död 1740-06-16 i Viby (E) 
Gift 1713-11-30 med
Anna Maria Molenia född omkr.1688 i Finland död 1766-03-27 Västerlösa(E)

Linköping stifts herdaminne (Westerlund & Setterdal) 4 sid 396 Vifolka och Valkebo kontrakt, Komministrar i Viby: Marcus Tillberg f. 1680 i Ångermanland. Fadern borgaren i Vadstena Jöns Thoresson Tillberg. Stud i Upsala 1708. prv. 1711 14/4. komministe i Högby och V.Skrukeby s.å, här 1714 d. 1740 16/6

Linköping stifts herdaminne (Håhl) sid 125 Weta och Wiby: 12. MARCUS JOANNIS TILLBERG född den 3 Januari 1680 i Ångermanland. Fadren Borgare i Wadstena. Student i Upsala 1708. Prestvigd. 1711. Comminister i Högby s. å. Comminister här 1714. + den 16 Juni 1740. Gift med Maria Moleria, Kyrkoherdedotter från Tomasjärvi. 

Jöns Tillbergs barn (i andra äktenskapet): 

Catharina Tillberg 

Född 1695-12-23 i Vadstena. Gift 1718-01-31 med Rustmästare Anders Björnberg.
Barn

Olaus Björnberg född 1718-11-21 i Vadstena
Catharina Björnberg född 1720-08-07 i Vadstena

Helena Tillberg

Född 1698-06-24 i Vadstena Död 1698-10-12 i Vadstena.