Stamtavla:
Kapten Hans Henrik Silvius (Sylvius)

enl. Lewenhaupt, Adam, Karl XII:s officerare sid 688
Fången 1709-09-24 vid Czernowitz, hemkom 1722
Avsked 1748-03-02 Pensionerad 1759-05-07
Slagfält: Saladen, Jakobstadt, Birsen, Gemauerthoff, Liesna, Poltava
sårad i bröstet och sidan

enl. Leonard Kaggs dagbok:
sid 190 den 4 April 1712 reste capten Bernd Didric Mörner, capten Fredric Born, Lieutnant  Botvid Stiernstolpe, 
Fendrick Hans Sylfwius och adjutant Johan Palmstrau med knés Merziersski från Tobolsco ut i en slabodd.
sid 191 1712: Samma dag (1 Maj) kom fendrick Sylfvius ifrån slabodden tillbakars till Tobolsko igen.
sid 192 Den 12 Maj 1712 reste capten Palmfelt och fendrick Syllwius från Tobolsco 
att möta furst Gaggarin på hans gods på andra sidan Kajgorod.
sid 195 Med knesen kommo samma gång capten Carl Palmfelt och fendrick Sylfwius tillbakars 
och någre andre svänske, dem från åtskillige orter med sig tagit, kom ock ryttmäster Backmans fru med.
sid 202 Den 30 Januari 1713 blef constapel Fredric Knoops dotter Anna Elisabet förlovad med 
fendricken af Jönköpings infant. Hans Sylfvius i Tobolsko.
sid 236 1716 Samma dag som var den 12 Augusti lystes första gången för fendricken af 
Jönkiöpings regemente Hans Sylfwius och constapel Knoops dotter i Tobolsko. 
Den 19 Augusti lystes andra gången i Tovolsko för fendrick Syllfwius. 
Den 30 Augusti var fendricken af Jönköpings regem. Hans Syllwius brudgumme i Tobosko.

---------------------------- Tabell 1 -----------------------------

Sylvius, Hans Henrik.
Född omkring 1682 i Göteborg(O)?.??
Förare vid Närke o Värmlands reg. 1701.
Sergant vid Närke o Värmlands reg. 1704-01-01.
Fänrik vid Närke o Värmlands reg. 1705-06-16.
Premiärfänrik vid Jönköpings reg 1708-12-08.
Kapten karaktär 1723-08-22.
Kapten 1744.
Gift 1716-08-30 i Tobolsko, Ryssland med. -<1>-.
Död 1768 i Bringetofta (F).
-<1>- Knoop, Anna Elisabeth.
Född beräknat 1703.
Död 1777-11-21 i Bringetofta (F).
Far: Knoop, Fredrik.

Barn:
Sylvia, Catharina. Se tabell 2.
Sylvia, Maria Elisabeth.
Född 1724-03-27 i Gesten, Skärstad (F).
Sylvia, Ulrika Charlotta.
Född 1727-10-02 i Gesten, Skärstad (F).
Silvius, Hans Wilhelm. Se tabell 4.
Sylvia, Anna Johanna. Se tabell 7.
Sylvia, Sabina Lovisa.
Född 1746-08-21 i Jordstorp, Gränna (F).
Död 1754-12-01 i Haurida (F).


--------------------- Tabell 2 (generation 1) ---------------------
(Från Tabell 1)

Sylvia, Catharina.
Född ???
Gift 1768-07-17 i Täby, Vänge (C) med. -<1>-.
-<1>- Holm, Anders.
Född 1726-09-17 i Täby, Vänge (C).
Förare mellan 1766 och 1767 i Täby, Vänge (C).
Avskedade Förarn 1768 i Täby, Vänge (C).
Död efter 1775.
Far: Holm, Anders.
Mor: Renhjelm, Maria Regina.

Barn:
Holm, Anna Stina.
Född 1767-03-24 i Täby, Vänge (C).
Holm, Maria Regina. Se tabell 3.
Holm, Anna Stina.
Född 1771-02-17 i Körlinge, Vänge (C).


--------------------- Tabell 3 (generation 2) ---------------------
(Från Tabell 2)

Holm, Maria Regina.
Mademoiselle.
Född 1768-04-30 i Täby, Vänge (C).
Gift 1792-01-06 i Lillkyrka (E) med. -<1>-.
Död som enka och fattighjon 1806-03-18 i Linköpings domkyrkoförs
(E).
-<1>- Tillberg, Abraham.
Född 1768-05-27 i Sankt Anna (E).
Kadett 1792 i Förråd, Östra Skrukeby (E).
Ext. Contoristen 1793 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Landskontorist 1794 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Sjöman 1797 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Sjöman 1800 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Styrman mellan 1801 och 1803 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Kadett 1805 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Saknad utomlands 1805.
Far: Tillberg, Marcus.
Mor: Lindsten, Anna Catharina.

Barn:
Tillberg, Anna Catharina.
Född 1792-01-24 i Förråd, Östra Skrukeby (E).
Död 1808-09-18 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Tillberg, Carl Wilhelm.
Född 1793-06-03 i Hörninge, Östra Skrukeby (E).
Död 1793-07-10 i Hörninge, Östra Skrukeby (E).
Tillberg, Maria Sophia.
Född 1794-10-14 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Död 1885-02-02 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Tillberg, Fredrik Abraham.
Husar mellan 1822-03-13 och 1837-03-03 i Glanshammar (T).
Skomakargesäll mellan 1817 och 1825 i Linköpings domkyrkoförs
(E).
Född 1797-04-24 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Död 1866-07-31 i Brunkeberg, Via, Glanshammar (T).
Tillberg, Johanna Fredrika.
Född 1800-10-08 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Död 1846-10-21 i Norrköpings Sankt Olai (E).


--------------------- Tabell 4 (generation 1) ---------------------
(Från Tabell 1)

Silvius, Hans Wilhelm.
Född 1733-03-31 i Adelöv (F).
Gift 1:o med. -<1>-.
Gift 2:o med. -<2>-.
Rustmästare omkring 1760 i Viken, Gränna (F).
Adjutant omkring 1780 i Långliden, Gränna (F).
Död 1798-08-13 i Skänninge (E).
-<1>- Svensdotter, Maja.
Född omkring 1724.
-<2>- Platin, Elisabeth.
Född 1742-02-21 i Åker (F).
Död 1802-02-16 i Uppgränna, Gränna (F).
Far: Platin, Petrus.
Mor: Svalandra, Maria.

Barn i första kullen
Silvius, Lars.
Född omkring 1752.

Barn i andra kullen
Silvius, Per.
Född 1764.
Silvius, Hans Henrik. Se tabell 5.
Silvius, Johannes.
Född 1771-04-20 i Kleven, Gränna (F).
Silvius, Sabina Lovisa.
Född 1773-11-21 i Kleven, Gränna (F).
Död 1773-11-28 i Viken, Gränna (F).
Silvius, Gustaf Fredrik. Se tabell 6.
Silvius, Elisabeth Dorotea.
Född 1777-03-29 i Långliden, Gränna (F).
Silvius, Anna Maria.
Född 1779-04-06 i Långliden, Gränna (F).
Silvius, Krister Vilhelm.
Född 1782-05-14 i Långliden, Gränna (F).
Död 1784-02-26 i Långliden, Gränna (F).
Silvius, Karl Fabian.
Född 1785-05-12 i Långliden, Gränna (F).
Död 1786-06-22 i Långliden, Gränna (F).


--------------------- Tabell 5 (generation 2) ---------------------
(Från Tabell 4)

Silvius, Hans Henrik.
Sergant.
Född 1768-02-25.
Gift med. -<1>-.
Död 1834-11-03 i Svartmålen, Gränna (F).
-<1>- Casthenson, Charlotta Catharina.
Född 1770-10-15.

Barn:
Silvius, Christer Henrik.
Född 1793-09-22 i Uppgränna, Gränna (F).
Silvius, Elisabeth Charlotta.
Född 1796-07-26 i Uppgränna, Gränna (F).
Död 1822-01-12 i Svartmålen, Gränna (F).
Silvius, Hans Peter.
Född 1798-12-31 i Uppgränna, Gränna (F).
Silvius, Hedvig Karolina.
Född 1803-10-21 i Svartmålen, Gränna (F).
Silvius, Gustav Fredrik.
Född 1808-01-26 i Svartmålen, Gränna (F).
Silvius, Anna Dorotea.
Född 1810-07-25 i Svartmålen, Gränna (F).


--------------------- Tabell 6 (generation 2) ---------------------
(Från Tabell 4)

Silvius, Gustaf Fredrik.
Född 1774-10-...
Handelsman omkring 1790 i Skänninge (E).
Gift 1797 med. -<1>-.
-<1>- Schuding, Fredrica.
Född i Skänninge (E).


--------------------- Tabell 7 (generation 1) ---------------------
(Från Tabell 1)

Sylvia, Anna Johanna.
Född 1742-11-01 i Adelöv (F).
Gift 1:o 1763-02-02 i Haurida (F) med. -<1>-.
Gift 2:o 1779-09-07 i Linköpings domkyrkoförs (E) med. -<2>-.
Död 1802-08-03 i Linköpings domkyrkoförs (E).
-<1>- Svan, Johan.
Vice Krono befallningsman.
Född 1742-02-26 i Lämmarp, Bringetofta (F).
Far: Svan, Johan Fredrik.
Mor: Sundling, Brita Maja.
-<2>- Rylander, Åke Fredrik.
Bergsfogde 1779 i Åtvid (E).
Vice landsecreterare omkring 1787 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Rådman Stadsekreterare.
Född 1751-10-31 i Eskilstorp norrgården, Järstorp (F).
Död 1808-10-20 i Linköpings domkyrkoförs (E).
Far: Rylander, Daniel.
Mor: Roth, Anna Elisabeth.

Barn i första kullen
Svan, Johanna Sabina.
Född 1763-07-05 i Haurida (F).
Död 1763-09-19 i Haurida (F).
Svan, Jan Fredrik.
Korpral.
Född 1764-10-14 i Haurida (F).
Svan, Carl Hindrik.
Fiskal.
Född 1767-06-12 i Lämmarp, Bringetofta (F).